Blog

W jakich branżach wymagane są badania sanitarno-epidemiologiczne?

Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane są w celu sprawdzenia, czy badana osoba nie jest nosicielem występujących w jelitach bakterii z grupy Salmonella i Shigella, które mogą być przenoszone na osoby trzecie. Takie patogeny chorobotwórcze wydalane są wraz z kałem i mogą atakować inne osoby jeszcze nawet kilka tygodni po przebyciu infekcji. Niezwykle ważne jest więc kierowanie na badania pracowników z konkretnych grup zawodowych, które są najbardziej narażone na rozprzestrzenianie tego rodzaju bakterii. Warto sprawdzić, w jakich zawodach oraz w których miejscach pracy posiadanie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do pracy na podstawie wykluczenia nosicielstwa bakterii jest warunkiem zatrudnienia.