Badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy

Badania sanitarno-epidemiologiczne w naszej placówce w Bielsku-Białej możliwe są po okazaniu stosownego skierowania, które otrzymają Państwo od swojego pracodawcy. Wizyta w naszym centrum polega na przeprowadzeniu z Państwem wywiadu oraz rozpoczęciu diagnostyki, której wynik wpłynie na wydanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badania do pracy wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, pozostałym pracownikom firmy oraz potencjalnym Klientom.

 

lekarz

 

Badania dla pracowników branży gastronomicznej

W naszym Centrum Medycyny Pracy wykonają Państwo pełne badania dla pracowników branży gastronomicznej, które ułatwią i przyspieszą proces rekrutacyjny w przyszłej pracy. Efektem badań jest zdobycie książeczki sanepidowskiej, która umożliwi wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z przygotowywaniem, pakowaniem oraz dystrybucją żywności. Badania sanitarne są obowiązkowe także dla osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku wymagającym przyszykowywania posiłków oraz naczyń do przechowywania produktów żywnościowych.

 

Jakie zawody wymagają wykonania badań sanepidowskich?

Badania sanitarno-epidemiologiczne mają za zadanie wykluczyć możliwość występowania chorób zakaźnych u osób, których praca wiąże się z kontaktami z żywnością. Tak więc obowiązek przystąpienia do badań sanitarnych mają pracownicy branży gastronomicznej i spożywczej, a także uczniowie, którzy kształcą się na kierunkach związanych z tymi dziedzinami. Takie badania są też niezbędne w przypadku pracowników mających do czynienia z dziećmi do lat 6. Ponadto do badań zobligowani są także przedstawiciele zawodów medycznych i kosmetycznych. Pracodawcy zatrudniający osoby na stanowiska związane z tymi branżami mają obowiązek wystawić skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom.

 

Na czym polega badanie sanitarno-epidemiologiczne?

Oprócz wywiadu z pacjentem, głównym elementem badania sanepidowskiego jest analiza próbek kału w celu wyeliminowania obecności szkodliwych patogenów. Pobrane przez 3 dni z rzędu próbki należy zanieść do punktu przyjmowania próbek. Po otrzymaniu wyników nasz lekarz medycyny pracy zajmie się ich analizą i – gdy nie odkryje żadnych przeciwwskazań – wystawi specjalne oświadczenie. Czas ważności takiego orzeczenia zależy od lekarza, który podejmuje decyzję na podstawie wyników. Jeżeli badania nie wykazały nic niepokojącego, oświadczenie może być wystawione bezterminowo.