Medycyna pracy a osoby prowadzące własną działalność gospodarczą - co mówią przepisy?

Przyjęcie nowego pracownika do firmy zobowiązuje pracodawcę do skierowania go na badanie lekarskie. Celem przeprowadzenia badań z zakresu medycyny pracy jest ocena, czy pracownik jest zdolny do pracy na danym stanowisku. Jak wynika z przepisów, obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak, czy taka konieczność dotyczy też tych samozatrudnionych, a dokładniej osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Czy przedsiębiorcy indywidualni muszą wykonywać badania z zakresu medycyny pracy? Wyjaśniamy to poniżej.

 

Samozatrudnieni a konieczność wykonywania badań z zakresu medycyny pracy

Zgodnie z przepisami osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mają obowiązku wykonywania badań wstępnych, okresowych ani kontrolnych. Dotyczy to głównie samych przedsiębiorców, ale także może obejmować ich współpracowników. Samozatrudnieni nie muszą kierować na badania z zakresu medycyny pracy osób, które:

  • pomagają im w prowadzeniu firmy, ale nie są w niej zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • angażują się w pracę na rzecz firmy, ale jednocześnie są też z nimi spokrewnione (w tym przypadku mowa m.in. o partnerach, dzieciach, rodzeństwie oraz rodzicach).

Sytuacja zmienia się jednak w momencie, gdy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą decydują się kogoś zatrudnić. Wówczas automatycznie zobowiązani są do skierowania takich osób na badania do pracy. Pakiet badań z zakresu medycyny pracy oferuje m.in. Centrum Medycyny Pracy w Bielsku-Białej.

Należy też pamiętać, że samozatrudnieni mogą zostać objęci opieką w ramach służby medycyny pracy, jeśli tylko wyrażą taką chęć. Wówczas muszą złożyć stosowny wniosek do właściwej jednostki służby medycyny pracy. W takim piśmie oprócz podstawowych danych osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zawrzeć też informacje o szkodliwych warunkach pracy oraz ewentualnych zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas wypełniania określonych obowiązków. Razem z samozatrudnionymi taką możliwość zyskują też osoby z nimi współpracujące oraz spokrewnione.