Kto ma obowiązek odbyć badania psychologiczne u lekarza medycyny pracy?

Możliwość pracy zawodowej niekiedy zależy nie tylko od stosownego wykształcenia. Istnieją profesje, które wymagają np. posiadania lub wykluczenia pewnych cech psychicznych. Te mają być potwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania określonych w umowie o pracę obowiązków. W takich przypadkach przed podjęciem zatrudnienia konieczne okazuje się wykonanie specjalistycznych badań u lekarza medycyny pracy. Zalicza się do nich badania psychologiczne i psychotechniczne, czyli tzw. psychotesty.

 

Na czym polegają badania psychologiczne?

Badania psychologiczne, które przeprowadzamy w naszym Centrum Medycyny Pracy w Bielsku-Białej, obejmują wywiad z osobą badaną oraz szereg testów przeprowadzanych przy wykorzystaniu różnych narzędzi diagnostycznych. Podczas nich ocenie poddaje się m.in. sprawność intelektualną i psychomotoryczną, w tym np. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres czy sposób reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

 

W jakich profesjach trzeba wykonywać badania psychologiczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie badań psychologicznych jest niezbędne przy ubieganiu się o zatrudnienie m.in. w zawodzie:

  • policjanta,
  • wojskowego,
  • pracownika służb wojskowych i policyjnych,
  • kontrolera ruchu,
  • pilota,
  • sędziego.

 

Kogo obowiązują psychotesty?

Sprawność psychiczną sprawdza się również w przypadku podejmowania pracy w zawodzie kierowcy. Psychotesty zobowiązani są tym samym wykonywać zawodowi przewoźnicy, taksówkarze, kurierzy, motorniczy, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy oraz operatorzy maszyn, takich jak wózki widłowe, dźwigi, koparki czy ciężkie maszyny drogowe. Poza nimi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychicznych do pracy muszą też uzyskać górnicy, pracownicy wysokościowi, pracownicy agencji ochrony oraz detektywi.