Wstępne badania do pracy w Bielsku-Białej

Każdy pracodawca odpowiedzialny za firmę, w której dochodzi do czynności mogących zagrażać życiu i/lub zdrowiu zobowiązany jest do skierowania swojego nowego pracownika na wstępne badania do pracy. Do czynności tej jest zobligowany przez panujące prawo i uchylanie się od niego grozi grzywną.
Zakres badań wstępnych określa lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę. Jeśli pracownik narażony jest na prace szczególnie uciążliwe i niebezpiecznie – wtedy lekarz może podjąć decyzję o rozszerzeniu pakietu badań, do którego najczęściej należy:

  • badanie krwi;
  • konsultacja laryngologa, okulisty i neurologa;
  • określenie stanu układu oddechowego, krążeniowego itp.
  • badanie stanu psychicznego.

Typ poszczególnych badań jest ściśle związany ze stanowiskiem, jakie obejmuje pracownik. Niemniej jednak najważniejsze jest wykonywanie badań systematycznie, tak samo jak w przypadku badań do pracy na wysokości, czy badań psychoaktywnych.

 

pracownik biurowy

 

Okresowe badania pracowników

Wykonujemy także okresowe badania pracowników chcących monitorować stan swojego zdrowia oraz na zlecenie pracodawców, w tym m.in.: u osób narażonych na działanie substancji rakotwórczych, czy pyłów zwłókniających, po zaprzestaniu pracy w tego typu warunkach, czy po całkowitym rozwiązaniu stosunku pracy.