Wstępne badania do pracy w Bielsku-Białej

Każdy pracodawca odpowiedzialny za firmę, w której może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia osób zatrudnionych, zobowiązany jest do skierowania swojego nowego pracownika na wstępne badania do pracy. Do czynności tej jest zobligowany przez panujące prawo, a uchylanie się od niego grozi grzywną.

Zakres badań wstępnych określa lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę. Jeśli pracownik narażony jest na prace szczególnie uciążliwe i niebezpiecznie – wtedy lekarz może podjąć decyzję o rozszerzeniu pakietu badań, do którego najczęściej należy:

  • badanie krwi;
  • konsultacja laryngologa, okulisty i neurologa;
  • określenie stanu układu oddechowego, krążeniowego itp.
  • badanie stanu psychicznego.

Rodzaj poszczególnych badań jest ściśle związany ze stanowiskiem, jakie obejmuje pracownik. Niemniej jednak najważniejsze jest wykonywanie badań systematycznie, tak samo jak w przypadku badań do pracy na wysokości, czy badań psychoaktywnych.

 

pracownik biurowy

 

Okresowe badania pracowników

Wykonujemy także okresowe badania pracowników, chcących monitorować stan swojego zdrowia. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone również na zlecenie pracodawców, np. w zawodach narażonych na działanie substancji rakotwórczych czy pyłów zwłókniających – badania te są skierowane zarówno do osób pracujących, jak i do tych, które zrezygnowały ze stanowiska czy chwilowo zawiesiły swoją działalność w zawodzie.

O częstości wykonywania badań okresowych decyduje lekarz. Swoją opinię wydaje na podstawie rodzaju wykonywanej pracy, a także stanu zdrowia Pacjenta. Jeżeli w trakcie pierwszego badania lekarz wykryje jakieś nieprawidłowości, które mogą utrudniać pracę, kontrole będą wymagane częściej. Głównym celem takich badań jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i wyeliminowanie wszelkiego zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku odpowiedzialnych zawodów. Dlatego oferujemy m.in. specjalistyczne badania dla kierowców czy osób pracujących na wysokościach – czyli na stanowiskach, w których zdrowie i sprawność mogą decydować o życiu.

Przebieg wizyty u lekarza medycyny pracy to kwestia bardzo indywidualna – rodzaj badań jest dostosowywany do każdego Pacjenta osobno, w zależności od wymagań pracy.

Nasze Centrum Medyczne w Bielsku-Białej oferuje profesjonalne badania dla pracowników. Serdecznie zapraszamy zarówno klientów indywidualnych, jak i pracowników firmowych!