Badanie uczniów w Bielsku-Białej

Na badania uczniów przyjmujemy młodzież ze wszystkich szczebli edukacyjnych, czyli:

  • szkół ponadpodstawowych;
  • szkół technicznych;
  • szkół i kursów zawodowych;
  • innych placówek wymagających orzeczenia.

Badania dla uczniów skierowane są do słuchaczy lub praktykantów, którzy przyuczają się do zawodu mogącego nieść za sobą ryzyko narażenia zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne w przypadku kierunków związanych z działaniem czynników szkodliwych, chorobotwórczych, uciążliwych czy trujących. Uczniów, którzy przygotowują się do pracy w służbach wojskowych lub policyjnych informujemy, że prowadzimy również badania psychologiczne oraz psychotechniczne. Natomiast osoby, które kształcą się w celu zdobycia stanowiska w branży gastronomicznej mogą zainteresować się badaniami sanitarno-epidemiologicznymi, które są niezbędne do wykonywania pracy związanej przygotowywaniem jedzenia.

 

student

 

Badanie studentów i doktorantów w Bielsku-Białej

Wszystkich kandydatów chcących rozpocząć naukę na kierunkach studiów, które związane są z narażeniem na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, zapraszamy na badania studentów i doktorantów.

Wystawiamy stosowne zaświadczenia, które są honorowane przez wszystkie placówki i uczelnie – zarówno państwowe, jak i prywatne. Aby zapisać się na badanie konieczne jest okazanie skierowania, wystawionego przez szkołę lub uczelnię.

 

Co warto wiedzieć na temat badań dla uczniów?

Jeżeli Pacjent jest osobą niepełnoletnią, musi stawić się na badanie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Uczniom pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wystarczy pisemna zgoda na wykonanie badania.

Przeprowadzając badanie, lekarz bierze pod uwagę: obecny stan zdrowia Pacjenta i potencjalne zagrożenia związane z kierunkiem nauki. Uzyskane wyniki wpłyną na decyzję o częstotliwości wykonywania badań kontrolnych. Po stwierdzeniu braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, lekarz wystawia specjalne orzeczenie, pozwalające na kształcenie się na danym kierunku.

Zapraszamy uczniów i studentów z Bielska-Białej i okolic do zapisania się na badanie w naszej przychodni!