Jakie badania okresowe musi wykonywać osoba narażona na promieniowanie jonizujące?

Praca związana z promieniowaniem jonizującym niesie ze sobą szereg zagrożeń dla zdrowia. Pracownicy narażeni na działanie tego rodzaju promieniowania są zobowiązani do regularnego wykonywania badań kontrolnych, aby monitorować wpływ promieniowania na ich organizm i ewentualnie wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze.

 

Badania wstępne - obowiązek przed podjęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy z promieniowaniem jonizującym, każdy pracownik musi przejść badania wstępne. Ich celem jest ocena przydatności zawodowej kandydata oraz określenie potencjalnych przeciwwskazań do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące. Badania te obejmują m.in.:

  • badanie ogólne (np. badanie lekarskie, wywiad),
  • specjalistyczne konsultacje (np. z zakresu medycyny pracy, radiologii),
  • niezbędne badania laboratoryjne i diagnostyczne, takie jak morfologia krwi czy badanie moczu.

 

Okresowe badania pracowników - kontrola zdrowia co najmniej raz w roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresowe badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące powinny być realizowane co najmniej raz w roku. Dla niektórych grup zawodowych, takich jak np. pracownicy laboratoriów medycznych czy technicy radiologii, badania te mogą odbywać się częściej, nawet co 6 miesięcy. Okresowe badania mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz wykrywanie ewentualnych niekorzystnych zmian w ich organizmach spowodowanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące. Do standardowych badań okresowych należą m.in. badanie lekarskie, badanie krwi, kontrola wzroku i słuchu, a także konsultacje z lekarzem specjalistą.

W Bielsku-Białej badania okresowe pracowników można wykonać w naszym Centrum Medycyny Pracy przy ul. Powstańców Śląskich 8.

 

Diagnostyka obrazowa i dodatkowe badania specjalistyczne

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wynikach badań okresowych lub podejrzenia negatywnego wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie pracownika, może zostać zlecona dodatkowa diagnostyka obrazowa oraz inne badania specjalistyczne, np. tomografię komputerową, rezonans magnetyczny czy scyntygrafię. Niekiedy może być konieczne skierowanie pracownika na konsultacje z innymi specjalistami, takimi jak np. onkolog czy kardiolog.