Lekarz medycyny pracy w Bielsku-Białej

Do obowiązków lekarza medycyny pracy należy monitorowanie oraz ewentualne diagnozowanie schorzeń i chorób, które potencjalnie mogłyby wykluczyć możliwość podjęcia pracy zawodowej Pacjenta.
Lekarze medycyny pracy zajmują się stanem zdrowia wszystkich pracowników, niezależnie od wieku, stażu pracy, czy wykonywanego zawodu oraz wystawianiu stosownych orzeczeń pozwalających na rozpoczęcie lub kontynuowanie pracy zawodowej.
W głównej mierze z usług medycyny pracy korzystają Ci z Państwa, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Stereotypowo uważa się, że na okresowe badania pracowników zobligowani są udać się Ci, którzy są narażeni na zagrażające substancje chemiczne, czy czynniki rakotwórcze – nic bardziej mylnego! Z usług lekarzy medycyny pracy powinni korzystać również Ci pracownicy, którzy pracują przed monitorem, czy zajmują się rekrutacją w firmach. 

stetoskop lekraski

 

Zakres opieki oferowanej przez lekarzy medycyny pracy

W zależności od wymagań, jakie niesie za sobą dana profesja, opieka lekarza medycyny pracy obejmuje: szczegółowy wywiad, badanie z orzeczeniem lub przeciwwskazaniem do wykonywania pracy, wystawienie zaświadczenia, ewentualnie skierowanie na badania laboratoryjne lub kontrolę w przychodni specjalistycznej.