Na czym polegają badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to metoda oceny zdolności i predyspozycji zawodowych. W dzisiejszych czasach, wiele firm korzysta z tych badań, aby lepiej zrozumieć swoich pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Wyjaśnimy, na czym polegają badania psychotechniczne, jakie są ich cele oraz jak przebiega proces ich przeprowadzania.

 

Cele badań psychotechnicznych

Głównym celem badań psychotechnicznych jest ocena zdolności kandydata do wykonywania określonych czynności zawodowych. Badania te pozwalają na sprawdzenie umiejętności takich jak koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć czy zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Mogą być wykorzystywane do oceny predyspozycji zawodowych, co pozwala na lepsze dopasowanie kandydata do odpowiedniego stanowiska pracy. Warto dodać, że tego rodzaju badania są wymagane przez prawo w przypadku niektórych zawodów, takich jak kierowcy czy operatorzy maszyn.

 

Rodzaje badań psychotechnicznych

Badania psychotechniczne można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od celu ich przeprowadzania. Pierwszym z nich są badania selekcyjne, które mają na celu ocenę kandydatów ubiegających się o pracę. Drugim rodzajem są badania okresowe, które przeprowadzane są wśród osób już zatrudnionych, aby sprawdzić czy dalej spełniają wymagania stawiane przez dane stanowisko. Kolejnym rodzajem badań psychotechnicznych są badania kontrolne, które mają na celu sprawdzenie czy osoba, która doświadczyła jakiegoś problemu zdrowotnego lub wypadku, nadal jest zdolna do wykonywania swojej pracy. Wreszcie, istnieją także badania specjalistyczne, które skierowane są do osób wykonujących zawody szczególnie odpowiedzialne. Badania psychotechniczne w Bielsku-Białej wykonać można w naszym Centrum Medycyny Pracy.

 

Proces przeprowadzania badań psychotechnicznych

Proces przeprowadzania badań psychotechnicznych składa się z kilku etapów. Na początek przeprowadzany jest wywiad z osobą badaną, który pozwala na zebranie informacji na temat jej dotychczasowego doświadczenia zawodowego i ewentualnych problemów zdrowotnych. Następnie przystępuje się do przeprowadzenia testów psychologicznych i psychomotorycznych, które mają na celu ocenę umiejętności i predyspozycji badanej osoby. Testy te mogą być zarówno pisemne, jak i komputerowe. Po zakończeniu testów, osoba przeprowadzająca badanie analizuje wyniki i na ich podstawie wystawia opinię, która może być pozytywna, negatywna lub warunkowa.