Kto płaci za badania wstępne do pracy?

Czy zastanawialiście się kiedyś, kto ponosi koszty związane z badaniami wstępnymi do pracy? Czy pracodawca ma obowiązek pokryć te wydatki, czy też to pracownik musi samodzielnie zadbać o to, aby spełnić wymagania stawiane przez swojego przyszłego szefa? W poniższym wpisie postaramy się wyjaśnić tę kwestię i przybliżyć zasady dotyczące finansowania badań wstępnych do pracy.

 

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z polskim prawem, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo. W ramach tego obowiązku, musi skierować przyszłego pracownika na badania wstępne do pracy. Badania te mają na celu ocenę zdolności do wykonywania danej pracy oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. Pracodawca jest również zobowiązany do pokrycia kosztów tych badań, co wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W Bielsku-Białej badania wstępne do pracy wykonać można w Centrum Medycyny Pracy przy ul. Powstańców Śląskich 8.

 

Wymagane dokumenty i procedury

Aby przystąpić do badań wstępnych do pracy, pracownik musi posiadać skierowanie od swojego przyszłego pracodawcy. Skierowanie to powinno zawierać informacje o zakładzie pracy, stanowisku, na które ma być zatrudniona osoba, oraz zakresie przeprowadzanych badań. Następnie pracownik zgłasza się do wybranej przez siebie placówki medycyny pracy, gdzie lekarz specjalista przeprowadza badania i ocenia zdolność do pracy na danym stanowisku. Po zakończonych badaniach lekarz wystawia orzeczenie, które pracownik przekazuje swojemu pracodawcy.

 

Kiedy koszty ponosi pracownik?

Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje, w których to pracownik może zostać obciążony kosztami badań wstępnych do pracy. Przede wszystkim dotyczy to osób, które podejmują pracę na własną działalność gospodarczą lub jako osoby samozatrudnione. W takim przypadku to sam pracownik jest odpowiedzialny za organizację i finansowanie badań. Ponadto, jeśli badania wstępne do pracy są wymagane przez przepisy innych niż polskie państw (np. w przypadku pracy za granicą), koszty te mogą zostać przerzucone na pracownika, o ile zostanie to jasno określone w umowie o pracę.