Badania medycyny pracy – Oferta

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisk. Badaniom wstępnym do pracy podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko albo pracownicy przenoszeni na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia.

Badania okresowe kierowane są do wszystkich pracowników, a częstotliwość ich przeprowadzania ustala każdorazowo lekarz w zależności od ich stanu zdrowia oraz warunków pracy typowych dla zajmowanego stanowiska pracy.

Badania kontrolne mają na celu sprawdzenie, czy pracownik po odbytej chorobie może wykonywać pracę na swoim stanowisku. Przeprowadza się je w przypadku niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

 

Oferta badań

Centrum Medycyny Pracy w Bielsku-Białej przeprowadza badania wstępne oraz okresowe wymagane na konkretnych stanowiskach. Ze względu na charakter wykonywanego zawodu wykonujemy:

  • badania kierowców (lekarsko-psychologiczne) na konkretnych stanowiskach
  • badania uczniów, kandydatów na uczelnie i studentów
  • badania sanitarne i badania epidemiologiczne dla pracowników branży gastronomicznej
  • badania wysokościowe
  • badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Oferta obejmuje badania profilaktyczne:

  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne

 

Badanie sanitarne

Na badania sanitarne przyjmujemy pracowników ze stosownym skierowaniem od swojego pracodawcy. Po przeprowadzeniu wywiadu i diagnostyki badany może otrzymać od nas książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Uprawnia ona między innymi do prac związanych z wytwarzaniem oraz pakowaniem i dystrybucją żywności. Jest także niezbędna na stanowiskach związanych z przygotowywaniem posiłków oraz naczyń do przechowywania produktów żywnościowych.

Badania wysokościowe należą do grupy badań specjalistycznych. Obowiązkowo powinni być im poddani pracownicy wykonujący prace na wysokościach: wykonawcy robót budowlanych, operatorzy sprzętu ciężkiego czy strażacy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pełnego zakresu naszej oferty, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasi lekarze medycyny pracy przyjmują w gabinetach w Bielsku-Białej.

 

stetoskop

praca na wysokości

otwieranie samochodu