• ośrodek medycyny pracy w Bielko-Białej
 • ośrodek medycyny pracy w Bielko-Białej
 • ośrodek medycyny pracy w Bielko-Białej

Badania pracowników w Bielsku-Białej – wstępne oraz okresowe i kontrolne

Ważne informacje

lekarz medycyny pracyBadania profilaktyczne pracowników

 

» PRACODAWCA

1. Wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” (pobierz skierowanie)

Ww. skierowanie powinno być:

 • czytelne
 • zawierające informacje o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca)
 • zaopatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z numerem  REGON)
 • podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)

2. Wystawia skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID) (pobierz skierowanie).

Ww. skierowanie powinno być:

 • czytelne
 • zawierające informacje o stanowisku pracy
 • zaopatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z numerem REGON)
 • podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)

3. Otrzymuje rachunek za usługę.

Ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie badań profilaktycznych z podstawową jednostką służby medycyny pracy wynikająca z przepisu art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz.593).

 

» PRACOWNIK zgłasza się na badanie z:

 • dokumentem stwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
 • skierowaniem, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia
 • ewentualną dostępną dokumentację medyczną np. wypisami szpitalnymi oraz orzeczeniami o niepełnosprawności
 • na badanie kontrolne po L-4 > 30 dni – konieczne jest zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu L-4 / mile widziana diagnoza i dodatkowe informacje dotyczące choroby/. Na badanie powinno się zgłaszać w ostatnim dniu L-4 lub zaraz po L-4.

1. Lekarz Medycyny Pracy na podstawie informacji zawartych w skierowaniu zleca konieczne badania.

2. W wyniku przeprowadzonego badania pracownik otrzymuje 2 egz. stosownego zaświadczenia (orzeczenia), z których oryginał przeznaczony jest dla pracodawcy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, z przyjemnością na nie odpowiemy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszych centrach badań medycyny pracy w Bielsku-Białej oraz pod wskazanymi w zakładce „Kontakt” numerami telefonów, jak również pocztą elektroniczną cmp-bb1@wp.pl.