Medycyna pracy w Bielsku-Białej – badania wstępne i kontrolne oraz okresowe

NZOZ Centrum Medycyny Pracy w Bielsku-Białej

Rozpoczęliśmy naszą działalność już w 2000 roku. Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie badań profilaktycznych dla wykonawców wszystkich zawodów. Dzięki kadrze znakomitych i wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesnemu zapleczu diagnostycznemu staramy się utrzymywać standard naszej placówki na najwyższym poziomie. Naszym celem jest sprawna i precyzyjna obsługa klientów placówki przynosząc obustronną satysfakcję.

Od początku działalności ośrodka nawiązaliśmy współpracę z wieloma klientami indywidualnymi oraz zakładami pracy o różnej strukturze i profilu. Przyjęliśmy tysiące pacjentów – przedstawicieli różnych zawodów. Byli wśród nich zarówno pracownicy kwalifikujący się do standardowych badań profilaktycznych, jak i ci wymagający specjalistycznej diagnostyki: pod kątem wykonywania prac w warunkach szkodliwych lub ekstremalnych (m. in. badania wysokościowe). Jako ośrodek otwarty na potrzeby klientów stale się rozwijamy i udoskonalamy, by w jak największym stopniu spełnić stawiane nam oczekiwania.

lekarz medycyny pracyLekarze medycyny pracy

Centrum Medycyny Pracy zatrudnia specjalistów z dużym doświadczeniem, popartym długoletnim stażem w zawodzie.

Pracujących u nas lekarzy – obok najwyższych kompetencji – wyróżnia wyjątkowe, dalekie od rutyny podejście do pacjenta.

W zależności od wymagań dotyczących konkretnej profesji, opieka lekarza medycyny pracy obejmuje:

  • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu zawodowego i chorobowego
  • badanie z orzeczeniem o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku
  • wystawienie odpowiedniego zaświadczenia
  • ewentualnie: skierowanie na badania laboratoryjne i przeprowadzenie specjalistycznej diagnostyki w przypadku osób narażonych w pracy na czynniki szkodliwe lub uciążliwe

badania pracowników

lekarz medycyny pracyBadania pracowników

Obowiązkowe badania pracownicze nie powinny dezorganizować pracy w firmie. Nasza przychodnia medycyny pracy wykonuje je sprawnie, w terminie ściśle uzgodnionym z klientem. Oferta cenowa proponowana przez nasze centrum została skonstruowana tak, by nie obciążać budżetu firmy. Badania medycyny pracy przeprowadzamy w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy prawa.

lekarz medycyny pracyBadania uczniów

Na badania przyjmujemy uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych oraz studentów i kandydatów na studia określonych kierunków. Wystawiamy stosowne zaświadczenia, honorowane przez wszystkie placówki i uczelnie.

lekarz medycyny pracyOferta badań

Przeprowadzamy zarówno badania wstępne, kontrolne, jak i okresowe. Oferujemy szereg usług z zakresu medycyny pracy takie jak badania sanitarne i sanitarno-epidemiologiczne oraz psychologiczne. Wystawiamy zaświadczenia upoważniające do pracy na wysokości oraz dla kierowców.

Zapewniamy kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Na specjalistyczne badania zapraszamy również pracowników branży transportu drogowego krajowego i międzynarodowego.

przychodnia medycyny pracy