Badania kandydatów na kierowców w Bielsku-Białej

W naszej przychodnia w Bielsku-Białej wykonujemy badania kandydatów na kierowców, dedykowane zarówno osobom chcącym uzyskać dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów ruchu drogowego na użytek własny, jak i przyszłym pracownikom. Na specjalistyczne badania zapraszamy również pracowników branży transportu drogowego krajowego i międzynarodowego.

Na badania dla kierowców prosimy o zabranie ze sobą:

  • aktualnego dokumentu tożsamości z numerem PESEL;
  • w przypadku wad wzroku – okularów lub soczewek;
  • w przypadku wad słuchu – aparatu słuchowego;
  • przy przedłużaniu terminu ważności - poprzedniego prawa jazdy;
  • dokumentacji medycznej w przypadku cukrzycy, padaczki oraz chorób przewlekłych;
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Badanie dla kierowców są niezbędne przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy, a także przed podjęciem pracy jako profesjonalny przewoźnik. Nasza przychodnia oferuje możliwość wykonania niezbędnych badań psychotechnicznych, wymaganych m.in. u kandydatów na kierowców.

 

lekarz

 

Jak wygląda badanie dla kierowców?

W trakcie wizyty zostaną u Państwa przeprowadzone badania mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, m.in. dotyczące stanu: słuchu, wzroku i równowagi, układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego, psychicznego oraz potencjalnych uzależnień od środków psychoaktywnych. Przyjmujący lekarz przeanalizuje skutki przyjmowanych przez Państwa środków farmaceutycznych oraz wykluczy poważne zaburzenia stanu zdrowia, mogące spowodować niebezpieczne sytuacje na drodze.

Długość badania zależy indywidualnie od każdego pacjenta. Zwykle czas trwania wizyty wynosi około kilkunastu minut, jednak w przypadku wykrycia nieprawidłowości kandydat na kierowcę może zostać skierowany na kolejne badania.

 

Jak długo jest ważne badanie na prawo jazdy?

Na długość ważności badania dla kierowców wpływa wiele czynników. Istotne są wyniki pierwszego badania – jeśli wykryto jakieś nieprawidłowości, np. wadę wzroku, badania będą musiały być okresowo powtarzane. Lekarz bierze pod uwagę także wiek kierowcy, kategorię prawa jazdy, rodzaj wykonywanej pracy i wszystkie przewlekłe choroby. O ewentualnej konieczności uaktualniania badań poinformuje Państwa lekarz po uzyskaniu wywiadu i wyników. Jeżeli podczas wizyty nic nie wzbudziło wątpliwości lekarza, pierwsze badanie nie ma terminu ważności. Nie dotyczy to jednak zawodowych kierowców, którzy mają obowiązek powtarzania badań co 5 lat.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę w naszej przychodni w Bielsku-Białej!