Badania kandydatów na kierowców w Bielsku-Białej

Wykonujemy badania kandydatów na kierowców dedykowane zarówno osobom chcącym uzyskać dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów ruchu drogowego na użytek własny, jak i dla przyszłych pracowników. Na specjalistyczne badania zapraszamy również pracowników branży transportu drogowego krajowego i międzynarodowego.
Na badania dla kierowców prosimy o zabranie ze sobą:

  • aktualnego dokumentu tożsamości z numerem PESEL;
  • w przypadku wad wzroku – okularów lub soczewek;
  • w przypadku wad słuchu – aparatu słuchowego;
  • przy przedłużaniu terminu ważności - poprzedniego prawa jazdy;
  • dokumentacji medycznej w przypadku cukrzycy i padaczki oraz chorób przewlekłych;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W trakcie wizyty zostaną u Państwa przeprowadzone badania mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, m.in. dotyczące stanu: narządu słuchu, wzroku i równowagi, układu nerwowego, oddechowego i sercowo- naczyniowego, psychicznego oraz potencjalnych uzależnień od środków psychoaktywnych. Lekarz oczekujący przeanalizuje skutki przyjmowanych przez Państwa środków farmaceutycznych oraz wykluczy poważne zaburzenia stanu zdrowia mogące skutkować niebezpiecznymi sytuacjami w ruchu drogowym.

lekarz